Ketju Yhtiöt Oy • Lieto • Finland

Invest in Eftertraktat radhusprojekt strax utanför Åbo

En erfaren bostadsutvecklare uppför nu sex bostäder i Lundo, ca 12 km utanför centrala Åbo. Bygglovet är beviljat och fyra av bostäderna är reserverade. Lånet löper upp till ca 14 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en radhuslänga omfattande sex bostäder i Lundo, ca 12 km nordöst om Åbo. Bygglovet är beviljat och markarbetet planeras starta under vecka 22. Bostäderna förväntas färdigställas under Q1 2023.

Projektet genomförs inom RS-systemet vilket möjliggör en belåningsgrad om ca 46%. Fyra av bostäderna är bokade med intresseanmälningar som väntas omvandlas till bindande avtal inom ett par veckor. Utvecklaren har genomfört ett liknande koncept (s.k. White Edition) i Nådendal under 2021/2022 där de totalt 12 bostäderna är slutsålda och färdigställda.

Bolaget lånar nu in upp till 400 000 EUR för att delfinansiera byggnationen. Ytterligare en kapitalresning väntas genomföras under 2022 i syfte att färdigställa byggnationen. Lånet löper upp till 14 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fyra bostäder bokade

  • Erfaren utvecklare

  • Bygglov beviljat

Capital raised in 10 days
418 000 EUR
Country
Finland
Number of investors
55
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 14 mån
Annual target for return
10%
Minimum amount to invest
3 000 EUR
Loan number
#22108-1

This project has been completed and is not available for reservations.