Annika Backlund AB • Centrale Sverige

Invester i Koncern med stor ejendomsportefølje

Invester i en ejendomskoncern med en nuværende portefølje på ca. 650 boliger til en værdi af ca. 375 mkr. Lånet løber op til 48 måneder med årlig amortisering (25 % per år). Det årlige afkast går op til 8 % og sikres med ejendomspant og selvskyldnerkaution.

Översikt

En fastighetskoncern verksam i Mellansverige har sedan 2009 förvärvat hyresfastigheter i syfte att förvalta dessa långsiktigt. Det nuvarande fastighetsbeståndet omfattar ca 650 bostäder och värdet uppgår till ca 375 mkr.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin, i projekten Expansivt bostadsbolag i Mellansverige och Snabbväxande hyresbestånd i Mellansverige. Det första projektet innefattade en preferensaktieemission och där har samtliga aktieägare fått möjlighet till inlösen. Över hälften av investerarna valde dock att behålla sina aktier i bolaget.

Bolaget lånar nu in upp till 8,6 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 48 mån med amortering om 25 % av det totala lånebeloppet per år. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Befintligt fastighetsbestånd om ca 375 mkr
  • Fastighetspant
  • Årlig amortering - 25 % per år

Rejst kapital
8 600 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
93
Investeringstype
Lån
Løbetid
Op til 48 måneder
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#18148-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.