Sens Fastighets AB • Umeå

Invester i Centralt beliggende udlejningsejendom i Umeå

En ejendomskoncern ejer en fuldt udlejet udlejningsejendom med attraktiv beliggenhed i det centrale Umeå og låner nu kapital til at finansiere den fortsatte udvikling. Lånet løber op til 24 måneder med mulighed for amortisering. Det årlige afkast går op til 10 %, og lånet sikres med pant i eksisterende ejendom, kaution fra moderselskabet samt begrænset personlig kaution.

Översikt

Fastighetskoncernen äger och förvaltar en fullt uthyrd fastighet i Umeå. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 825 kvm och omfattar bostäder och kontorslokaler. Fastigheten har ett attraktivt centralt läge och värderas till 17,2 mkr med en årlig direktavkastning om ca 9,3 %.

Koncernen har en mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning i Umeå med omnejd.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att frigöra kapital i syfte att delfinansiera ett planerat fastighetsförvärv. Lånet löper upp till ca 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med pant i befintlig fastighet, proprieborgen samt personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Befintlig hyresfastighet
  • Personlig borgen
  • Fastighetspant

Rejst kapital
5 090 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
99
Investeringstype
Lån
Løbetid
Op til 24 måneder
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#19122-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.