BROS Hallinnointi Oy • Åbo • Finland

Invester i Ejendomskøb i centrum af Åbo

En finsk ejendomskoncern med eksisterende portefølje på ca. 55,5 MEUR låner nu kapital til fortsat ekspansion. Købet drejer sig om 15 centralt beliggende lejligheder i Åbo. Lånet løber op til 24 måneder med halvårlige renteudbetalinger. Det årlige afkast går op til 8 %, og lånet sikres med sekundær pant i boliger samt selvskyldnerkaution.

Översikt

Fastighetskoncernen är en finsk koncern som äger och förvaltar bostäder i Finland. Koncernen äger totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på centrala lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Koncernen arbetar nu för fortsatt expansion med fokus på att utöka förvaltningsportföljen. Bolagsgruppen planerar bland annat ett förvärv av 15 mindre bostadslägenheter som ska uppföras centralt i Åbo med avsikt att hyra ut dem långsiktigt. De aktuella bostäderna ligger ca tio min från centrum.

Bolaget lånar nu in upp till 750 TEUR för att delfinansiera förvärvet av de 15 lägenheterna i Åbo. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med andrahandspant i fullt uthyrda bostäder samt proprieborgen från bolag med totala tillgångar om ca 9 MEUR och en belåning om ca 3 %.

Projektets styrkor

  • Pant i 24 befintliga bostäder
  • Koncern med bestånd om ca 55,5 MEUR
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar

Rejst kapital
609 000 EUR
Tilbagebetalt
Land
Finland
Antal investorer
89
Investeringstype
Lån
Løbetid
24 måneder
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#19111-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.