Tessin Nordic AB (publ) • 2021:3

Invester i Tessins Låneportfölj 2021:3

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av sex befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 7,6 %.
Rejst kapital
2 480 000 SEK
Antal investorer
43
Investeringstype
Lån
Løbetid
Individuella löptider
Årligt mål for afkast
ca 7,6 %
Minimumsinvestering
30 000 SEK

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.