Invester i Køb og ombygning med bedste beliggenhed

Växjö

Invester i en ejendom i det centrale Växjö, som oprindeligt er opført i 1933. Projektejeren planerer en generel renovering af ejendommen samt ombygning af eksisterende lokaler til boliger. Investeringen, som sker i form af lån, sikres gennem aktiepant og kaution.

Centrala Växjö
Centrala Växjö

Översikt

Ett fastighetsbolag har genom sitt nybildade dotterbolag ingått avtal om att förvärva en paketerad fastighet i centrala Växjö. Koncernen tar nu in lån om 6,5 mkr från Tessins investerare för att toppfinansiera förvärvet samt för att investera i renovering och ombyggnation av befintliga lokaler till bostäder. Planen är att fastigheten därefter ska ombildas till en bostadsrättsförening.

Projektets styrkor

  • Kort löptid - 11 månader
  • Centralt läge - 9,75 % årsavkastning
  • Lånet säkerställt genom aktiepant och borgen