Invester i Färdigställande av hyresrätter i Ludvika

Lån 3
Ludvika

Investera i uppförandet av 38 byggstartade hyresrätter, ca 10 min från centrala Ludvika. Lånet löper upp till ca 14 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 38 sjönära hyresrätter ca 10 min från centrala Ludvika. Fem hus inkl. komplementbyggnader är monterade på plats och bygget i fabriken löper enligt plan. Bostäderna beräknas färdigställas under Q4 2021 och projektet har värderats till ca 58 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt juni 2020).

Återbetalningen av det aktuella lånet sker genom slutfinansiering via bank samt statligt investeringsstöd om 18,8 mkr. Fastighetsutvecklaren har även som alternativ att sälja projektet, i vilket fall återbetalning av det aktuella lånet sker genom försäljningsintäkterna. Teamet bakom bolaget har genomfört flertalet kapitalresningar via Tessin och hittills har totalt ca 147 mkr återbetalats till investerarna.

Enligt plan lånar bolaget nu upp till 11 mkr i en tredje kapitalresning för att färdigställa byggnationen. Lånet löper upp till 14 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Tio återbetalda projekt
  • 29 mkr hittills investerade i byggnation
  • Beviljat investeringsstöd & slutfinansiering