Lingonriset 18 AB • Stockholm

Invester i Nyproducerede rækkehuse i Tyresö

Invester i opførelsen af rækkehuse i Tyresö i Stockholm. Selskabet har vundet en konkurrence om arealanvendelse og planlægger at opføre 20 rækkehuse med forventet byggestart i vinteren 2017/2018. Projektet sælges med bindende forhåndsaftale, og salget forventes igangsat i efteråret 2017. Investeringen løber med 9 % i årligt afkast med tilbagebetaling efter 18-27 måneder. Lånet sikres med pantebrev i ejendomme, aktiepant i projektselskabet samt kaution fra moderselskabet.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 20 radhus i ett nytt utvecklingsområde i Tyresö strax utanför Stockholms innerstad. Bolaget har varit verksamt sedan 2006 och arbetar med fastighetsutveckling samt bostadsproduktion. Utvecklaren bedriver främst projekt i Uppsala- och Stockholmsområdet.

Projektportföljen består i dagsläget av 150 byggrätter i främst Stockholm och Uppsala där det totala försäljningsvärdet uppgår till ca 900 mkr. Byggrätterna omfattar flerfamiljshus, radhus och parhus och planeras att färdigställas inom fem år.

Grundarna har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och bolaget har tidigare slutfört bostadsprojekt i bland annat Älvsjö, Täby, Uppsala och Lidingö.

Bostadsutvecklaren lånar nu in 15 mkr för att delfinansiera genomförandet av projektet i Tyresö. Lånet säkerställs genom pantbrev i fastigheten samt aktiepant och proprieborgen från moderbolaget.

Lånet löper på 18 - 27 månader med 9 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge
  • Pantbrev i fastigheten
  • Erfaret team

Rejst kapital
14 980 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
138
Investeringstype
Lån
Løbetid
18-27 måneder
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17112-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto