Invester i Køb af ejendom i det centrale Sverige.

Örebro

Et veletableret ejendomsselskab fortsætter ekspansionen med aktiviteter i det centrale Sverige. Koncernen har pt. en portefølje på ca. 700 boliger og lokaler, som genererer lejeindtægter på ca. 55 mkr per år. Lånet løber op til 48 måneder med årlig amortisering. Det årlige afkast går op til 8 %, og lånet sikres med ejendomspant samt kaution fra moderselskabet.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Bolaget har ett fastighetsbestånd som utgörs av fastigheter spridda över 24 orter. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som estimeras till ett totalt värde om ca 350-400 mkr med en belåningsgrad om ca 65 %.

I dagsläget omsätter koncernen ca 55 mkr. Fastigheterna som ställs som säkerhet för det aktuella lånet genererar ett driftnetto om ca 3,1 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 8,7 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8,8 mkr i syfte att expandera fastighetsbeståndet ytterligare. Lånet löper över 48 mån med 8 % årsränta och säkerställs med pant i fastigheter samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • En tidigare återbetald kapitalresning via Tessin
  • Fullt uthyrda fastigheter med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant