S Kiinteistöt Oy • Åbo • Finland

Invester i Salg af ejendom centralt i Åbo

Et ejendomsselskab låner nu kapital for at muliggøre salget af 24 boliger i det centrale Åbo. Lånet løber op til 24 måneder med halvårlige renteudbetalinger. Det årlige afkast går op til 10 %, og lånet sikres med sekundær pantsætning i boliger samt kaution fra moderselskabet.

Översikt

En finsk fastighetskoncern verksam inom förvaltning av hyresfastigheter planerar nu att avyttra 24 lägenheter i centrala Åbo för att möjliggöra vidare expansion inom koncernen. Bolagen äger i dagsläget totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på attraktiva lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Fastigheten omfattar totalt 48 bostadslägenheter och genomgick en totalrenovering under 2015. I dagsläget värderas fastigheten till ca 15 MEUR, där avyttringen i första hand avser 24 lägenheter i trapphus B med ett uppskattat marknadsvärde om ca 8,6 MEUR. Vid genomförd avyttring väntas försäljningsvinsten uppgå till ca 3 MEUR.

Bolaget lånar nu in upp till 1,4 MEUR för att möjliggöra försäljningen genom att omstrukturera finansieringen internt i koncernen. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med andrahandspant i hyresbostäder samt proprieborgen från moderbolagen med totala tillgångar om ca 25 MEUR.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrt
  • Kapitalstark fastighetskoncern
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar

Rejst kapital
1 017 000 EUR
Tilbagebetalt
Land
Finland
Antal investorer
129
Investeringstype
Lån
Løbetid
24 måneder
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
5 000 EUR
Lånenummer
#19139-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.