Atella Fastigheter AB • Stockholm

Invester i Parhusprojekt i Huddinge under inflyttning

Investera i ett försålt parhusprojekt i Huddinge, söder om Stockholm. Byggnationen är i slutfasen och 29 av 30 enheter är sålda med bindande avtal, varav nio köpare redan tillträtt sina bostäder. Lånet löper upp till 13 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 30 bostadsrätter i Huddinge, strax söder om Stockholm. I dagsläget är 29 av 30 enheter sålda med bindande avtal och nio bostäder har redan tillträtts av köparna. Byggnationen är långt gången och projektet beräknas vara färdigställt våren 2020.

Bolaget, som utställer en borgen för det aktuella lånet, redovisade en balansomslutning om ca 77,8 mkr per sista juni 2019 och de totala tillgångarna i koncernen uppgick till ca 125,7 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 22,7 mkr i en andra kapitalresning för att amortera på en obligation och därmed frigöra kapital för nya förvärv. Lånet löper upp till 13 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheter samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • 29 av 30 sålt med bindande avtal
  • Under inflyttning
Rejst kapital
22 830 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
224
Investeringstype
Lån
Løbetid
13 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19144-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.