Invester i Nyopførte ejerlejligheder i Småland

Uden for Jönköping

Invester i opførelsen af 23 ejerlejligheder i Småland. Lånet løber op til 24 måneder og sikres med ejendomspant, aktiepant og kaution fra moderselskabet.

Vardagsrum
Vardagsrum

Översikt

Ett publikt bygg- och fastighetsbolaget utvecklar bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolaget har en tydlig expansionsplan och inledde under 2017 samarbeten med ledande bostadsbolag i Sverige avseende försäljning av egenutvecklade bostadsenheter.

Bolaget uppför nu 23 hyresrätter utanför Jönköping. Bygglov har beviljats och allt markarbete är slutfört. Produktion av bostadsenheterna pågår och samtliga lägenheter väntas stå inflyttningsklara under Q4 2018.

Bolaget lånar nu in upp till 17 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, moderbolagsborgen och aktiepant. Låntagaren har möjlighet att återbetala, alternativt amortera efter att lånet löpt i 12 mån.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Kort löptid - upp till 24 mån
  • Produktionsstartat