Invester i Rækkehus centralt i Helsingborg

Helsingborg

Invester i opførelsen af seks rækkehuse ca. 3 km fra Helsingborgs centrum. Investeringen løber med 9 % i årligt afkast med tilbagebetaling efter 8-12 måneder.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat fastigheter i Helsingborg där sex nya radhus ska uppföras. Bolaget arbetar primärt med bostadsproduktion och målgruppen är allt från unga par till barnfamiljer.

Bostadsproduktionen startade under hösten 2016 och inflyttning väntas ske under hösten 2017. Radhusen byggs ca 3 km utanför centrala Helsingborg i bostadsområdet Vasatorp.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 5 mkr i lån för att delfinansiera radhusprojektet. Lånet säkerställs med aktiepant samt pant i fastigheterna. Lånet löper över 8 - 12 mån med 9 % ränta. Kapitalet ska användas för att färdigställa projektet tillsammans med egna medel från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Kort löptid 10 månader
  • Minsta investering 30 000 kr