Säker P. Fastighetsförvaltning AB • Stockholm

Invester i Förhyrd industrilokal norr om Stockholm

En fastighetsutvecklare bygger nu en industribyggnad i Upplands Väsby. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare bygger nu en industrilokal i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till E4:an. Byggnaden kommer att bestå av fyra lokaler med totalt 2 730 kvm kontors- och verkstadsyta. Hyresavtal t.o.m. maj 2024 har tecknats för 2 495 kvm vilket ger en uthyrningsgrad på ca 91 %. Markarbete och pålning är pågående och gjutning av platta kommer att påbörjas i maj. Färdigställandet har reviderats till oktober 2021.

Värdet på fastigheten i färdigställt skick väntas uppgå till ca 52 mkr (värdetidpunkt september 2020) med en direktavkastning på 6,4 % och projektet beräknas ha en vinstmarginal på ca 17 %. Hittills har ca 17,3 mkr investerats i projektet i form av bl.a. markförvärv, projektering, markarbete och schaktning.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggkreditiv bestående av tre lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Uthyrningsgrad 91 %
  • Nedlagda kostnader ca 17,3 mkr

Rejst kapital
10 060 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
44
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 9 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#20200-2

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.