Exploatera Mera 2019 AB • Härjedalen

Invester i Solgte fjeldhytter nær skiløjper

Invester i opførelsen af 20 fritidshuse beliggende nær skiløjper i Skalpasset, Vemdalen. Salget er påbegyndt, og samtlige enheder er solgt med reserveringsaftale. Jordarbejdet er påbegyndt, og projektet forventes færdigt i oktober 2020. Lånet løber op til 14 måneder med 8 % i årlig rente og sikres med prioriteret ejendomspant samt kaution fra moderselskabet.

Översikt

En projektutvecklare uppför nu 20 fritidshus i Vemdalen. Husen byggs i direkt anslutning till Västbacken i Skalpasset, Klockarfjället och i dagsläget är bygglov beviljat och markarbeten påbörjade. Husbyggnationen väntas starta under hösten 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i oktober 2020.

Försäljningen av fjällstugorna påbörjades i maj 2019 och intresset har varit stort. I dagsläget är 20 av 20 enheter tecknade med bokningsavtal och flertalet intressenter finns på väntelista. Fastigheten förvärvades med eget kapital och bolaget finansierar totalt ca 56 % av projektkostnaderna med egna insatser, vilket innebär att belåningsgraden uppgår till ca 44 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 14 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Samtliga enheter är sålda med bokningsavtal
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad

Rejst kapital
8 100 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
57
Investeringstype
Lån
Løbetid
Op til 14 måneder
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19137-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto