Invester i Fuldt udlejet lejlighed i Gävle

Gävle

Invester i udviklingen af en eksisterende udlejningsejendom i Gävle. Lånet løber over ca. 12-24 måneder med 9 % i årligt afkast og sikres med ejendomspant, selvskyldnerkaution, personlig kaution samt aktiepant.

Vattendrag i GävleVattendrag i Gävle

Översikt

Ett fastighetsbolag äger och förvaltar en hyresfastighet utanför Gävle. Fastigheten är fullt uthyrd och i byggnaden bedrivs verksamhet inom vård och omsorg. Hyreskontraktet sträcker sig fram till år 2026 och de årliga hyresintäkterna uppgår till ca 2,4 mkr.

Bolaget är en del av en koncern som förvaltar fastigheter om totalt ca 12 000 kvadratmeter. Under 2017 uppgick de totala hyresintäkterna från beståndet till ca 12,8 mkr och under 2018 beräknas intäkterna uppgå till ca 16,5 mkr. Företaget planerar för en fortsatt snabb expansion och målsättningen är att inom en femårsperiod äga ett fastighetsbestånd med ett värde på ca 500 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr för att vidareutveckla den befintliga fastigheten samt delfinansiera den fortsatta expansionen av bolagets fastighetsbestånd. Lånet löper över 12 - 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen, personlig borgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd fastighet
  • Fastighetspant
  • Minsta investering 30 000 kr