FH Invest Oy • Borgå • Finland

Invester i Försålda bostäder i sydöstra Finland

Investera i eftertraktad nyproduktion centralt i Borgå och Träskända, i sydöstra Finland omfattande totalt 143 bostäder. Totalt har 89 av 143 bostäder sålts med bindande avtal och projektens totala marknadsvärde uppgår till totalt ca 45,9 MEUR.

Översikt

En etablerad fastighetsutvecklare i Finland uppför nu två bostadsprojekt i Borgå och Träskända omfattande fyra hus om totalt 143 bostäder. Bostäderna ägs av bostadsaktiebolagen och byggs i centrum av respektive städer. I dagsläget är 89 av 143 bostäder sålda med bindande förhandsavtal och 20 av lägenheterna har redan tillträtts av köparna.

Byggnationen av tre hus är i full gång, interiörarbetet pågår, och det fjärde huset uppskattas vara 50 % klart till årsskiftet. Projektet i Borgå beräknas slutföras under våren 2020 och projektet i Träskända väntas färdigställas under hösten 2020. Marknadsvärdet av projekten uppgår till totalt ca 45,9 MEUR.

Bolaget lånar nu in upp till 1 MEUR för att förbättra likviditeten under projektens löptid. Lånet löper upp till 20 mån med 10 % årsränta och säkerställs med personlig borgen samt pant i företagsinteckningar.

Projektets styrkor

  • Försäljningsgrad om ca 64 %
  • Byggnationen i full gång
  • Kapitalstarkt bolag
Rejst kapital
1 004 000 EUR
Tilbagebetalt
Land
Finland
Antal investorer
92
Investeringstype
Lån
Løbetid
upp till 20 mån
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
5 000 EUR
Lånenummer
#19163-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto