Hemkomsten 3 AB • Strängnäs

Invester i Försålda hyresrätter med investeringsstöd

Investera i uppförandet av 35 byggstartade hyresrätter i Strängnäs. Lånet löper upp till ca 15 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 35 hyresrätter i Strängnäs, med beviljat investeringsstöd om drygt 16 mkr. Projektet, som har ett centrumnära läge, har byggstartat och markarbetet är i full gång. De 35 hyresrätterna ingår i ett större fastighetsprojekt med byggnation på sammanlagt fyra projektfastigheter. Totalt uppförs 149 hyresrättslägenheter som redan har sålts till ett välkänt fastighetsbolag. Fastighetsbolaget tillträder projektet i samband med färdigställandet under Q4 2022.

Koncernen har genomfört flertalet kapitalresningar via Tessin och hittills har nio bostadsprojekt om totalt ca 125 mkr återbetalats. Koncernen har tidigare fokuserat på utveckling av bostadsrättsprojekt men har nu adderat ytterligare ett ben i koncernen som ska fokusera på byggnation av hyresrätter. Strategin är att komplettera bostadsrättsutvecklingen med i första hand långsiktigt fastighetsägande och förvaltning.

Bolaget lånar nu in 15 mkr för att delfinansiera byggnationen av de 35 hyresrätterna. Lånet löper upp till 15 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Projektet sålt till välkänt fastighetsbolag
  • Beviljat statligt investeringsstöd
  • Flertalet återbetalda projekt

Rejst kapital
15 230 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
133
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 15 mån
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21105-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.