Invester i Renovering af attraktiv erhvervsejendom

Sverige
Overskudsdeling

Invester i erhvervsejendom med forædlingspotentiale i større ekspansiv by. Såvel ejendommen som det omkringliggende erhvervsområde har et stort udviklingspotentiale, ikke mindst takket være planlagte satsninger på infrastruktur og ikke-byggemodnede byggeretter. Godt forventet afkast gennem overskudsdeling efter 3-5 år.

Fondamentor Fastigheter

Översikt

Investera i ett fastighetsbolag som planerar att förvärva och utveckla en handelsfastighet som ännu inte nått sin fulla potential.

Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till en internationell kedja med cirka 1.000 butiker runt om i Europa. Planerade infrastruktursatsningar i anslutning till fastigheten i kombination med oexploaterade byggrätter samt smartare marknadsföring förväntas bidra till en substantiell värdeökning av fastigheten inom de närmsta 3-5 åren.

Fastigheten beräknas att avyttras inom 3 – 5 år och därefter fördelas eventuellt överskott mellan investerarna och bolaget.

Enligt bolagets beräkningar kommer preferensaktiernas avkastning uppgå till 15-18 % per år under investeringen löptid, under förutsättning att fastigheten, marknaden samt övriga omvärldsfaktorer utvecklas som planerat.

Utöver egna medel kommer bolaget att löpande delfinansiera sina projekt via Tessin för att snabba på utvecklingen av portföljen. Detta projekt är första etappen inom ramen för samarbetet.

Projektets styrkor

 • Fullt uthyrd handelsfastighet med ytterligare förädlingspotential
 • Vinstdelning
 • Stabil koncernmoder

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

 • Översikt
  Fondamentor Fastigheter

  Översikt

  Investera i ett fastighetsbolag som planerar att förvärva och utveckla en handelsfastighet som ännu inte nått sin fulla potential.

  Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till en internationell kedja med cirka 1.000 butiker runt om i Europa. Planerade infrastruktursatsningar i anslutning till fastigheten i kombination med oexploaterade byggrätter samt smartare marknadsföring förväntas bidra till en substantiell värdeökning av fastigheten inom de närmsta 3-5 åren.

  Fastigheten beräknas att avyttras inom 3 – 5 år och därefter fördelas eventuellt överskott mellan investerarna och bolaget.

  Enligt bolagets beräkningar kommer preferensaktiernas avkastning uppgå till 15-18 % per år under investeringen löptid, under förutsättning att fastigheten, marknaden samt övriga omvärldsfaktorer utvecklas som planerat.

  Utöver egna medel kommer bolaget att löpande delfinansiera sina projekt via Tessin för att snabba på utvecklingen av portföljen. Detta projekt är första etappen inom ramen för samarbetet.

  Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd handelsfastighet med ytterligare förädlingspotential
  • Vinstdelning
  • Stabil koncernmoder

  Reservera andelar i projektet nu

  Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

 • Bolaget
 • Projektet
 • Teamet
 • Investeringsvillkor
 • Nyheter 8