Brf Högmoraprakten • Stockholm

Invester i Moderne boliger i pendlerafstand

Invester i opførelsen af 24 ejerlejligheder i Huddinge. Der er bevilget byggetilladelse, og jordarbejdet blev igangsat Q1 2019. Lånet løber op til ca. 21 måneder med 12 % i årligt afkast og sikres med ejendomspant, selvskyldnerkaution og sekundær pant i aktier.
Pågående radhusprojekt i Tumba med planerad inflyttning i maj 2019

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat åtta tomter i Huddinge söder om Stockholm i syfte att genomföra ett bostadsprojekt om totalt 24 bostadsrätter. Förvärvskostnaden uppgick till totalt 27 mkr och finansierades med egna insatser. Bygglov har beviljats för samtliga fastigheter och markarbetet påbörjades under mars månad.

I mitten av mars 2019 startade försäljningen av de sex första enheterna. Intresset har varit stort och på kort tid såldes fem bostäder. Inflyttning av den första deletappen planeras ske under Q1 2020 och samtliga bostadsrätter väntas vara färdigställda till sommaren 2020.

Bolaget lånar nu i en andra kapitalresning in 15 mkr med möjlighet till överteckning upp till 18 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 21 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant med inomläge ca 6 mkr - 24 mkr (förvärvskostnad ca 27 mkr), proprieborgen och andrahandspant i aktier.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Markarbete pågår
  • Erfaret team med tidigare projekt i Stockholmsområdet

Rejst kapital
15 090 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
142
Investeringstype
Lån
Løbetid
Op til 21 måneder
Årligt mål for afkast
12 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19117-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.