Brf Ljusterö Skärgårdsby 4 • Ljusterö

Invester i Bostadsprojekt med 13/16 sålda enheter

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 16 bostäder i form av parhus, friliggande villor samt Attefallshus i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 20 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en tredje etapp i ett pågående bostadsprojekt på Ljusterö, ca 55 km nordöst om centrala Stockholm. Projektets första och andra etapp är färdigställda och inflyttade. Byggnationen av den tredje etappen om 16 bostäder är i full gång och i dagsläget pågår tillverkning av stommarna. Inflyttning planeras starta under Q1 2021.

I dagsläget är 13 av 16 enheter sålda med upplåtelseavtal. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 15,4 mkr i det senaste bokslutet per 2019-06-30.

Enligt plan genomförs nu den tredje och sista kapitalresningen om 8 mkr för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 20 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Byggnation pågår
  • 13 av 16 enheter sålda
  • Återbetald kapitalresning via Tessin

Rejst kapital
8 160 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
105
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 20 mån
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20227-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.