Skärgårdsvillan Bygg • Ljusterö

Invester i Ejendom i landdistrikt uden for Stockholm

Invester i opførelsen af 31 ejerlejligheder i Stockholms skærgård, hvor salget er påbegyndt. Lånet løber over 12-18 måneder med 10 % årligt afkast og sikres med ejendomspant samt selvskyldnerkaution.
Ljusterö Skärgårdsby
Ljusterö Skärgårdsby

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett nytt villaområde i Stockholms skärgård. Projektets första etapp är färdigställd och inflyttad. Byggnationen av etapp 2 har påbörjats och 23 av 31 enheter är sålda med bindande upplåtelseavtal.

Projektet består av friliggande villor och ateljéhus som uppförs i bostadsrättsform. I etapp 2 är arbetet med infrastrukturen samt en stor del av markarbetet klart och monteringen av husstommarna väntas påbörjas under september 2018. Inflyttningen planeras inledas vid årsskiftet 2018/2019 och samtliga bostäder i den andra etappen väntas vara färdigställda under oktober 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektets andra etapp. Lånet löper över 12 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 75 % sålt med bindande upplåtelseavtal
  • Minsta investering 10 000 kr

Rejst kapital
10 020 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
254
Investeringstype
Lån
Løbetid
12-18 måneder
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
10 000 SEK
Lånenummer
#18124-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.