Kiinteistö Oy Kempeleen Linnunrata • Kempele • Finland

Invester i Fullt uthyrda lokaler nära Uleåborg

Investera i uppförandet av en kommersiell fastighet i Kempele, ca 12 km från centrala Uleåborg. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med bottenpant i arrenderätten samt proprieborgen.
Färdigställt referensprojekt på den angränsande fastigheten
Färdigställt referensprojekt på den angränsande fastigheten

Översikt

Ett erfaret fastighetsbolag uppför en kommersiell fastighet i Kempele, endast ca 12 km från centrala Uleåborg. Byggnationen är i full gång och 10-åriga hyreskontrakt avseende 100 % av ytan har redan tecknats. Utvecklaren har under 2020 färdigställt en liknande byggnad på den angränsande fastigheten.

Stomresning pågår och inflytt beräknas ske under Q4 2021. Hittills har ca 690 000 EUR investerats i byggnationen och marknadsvärdet på fastigheten i färdigställt och uthyrt skick väntas uppgå till 2,6 MEUR (värdetidpunkt april 2021).

Bolaget lånar nu in upp till 850 000 EUR för att delfinansiera byggnationen. Återbetalningen planeras ske genom avyttring av koncernens andra fastigheter, bankfinansiering eller koncernens kassaflöde. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med bottenpant i arrenderätten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Pant med bästa företräde
  • Byggnation i full gång
  • 10-åriga hyreskontrakt tecknade

Restkapital på 1 dag
857 000 EUR
Land
Finland
Antal investorer
72
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 24 mån
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
5 000 EUR
Lånenummer
#21123-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.