Steninge Slott Fastighet 1 AB • Sigtuna

Invester i Bostäder med pågående stomresning

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 11 bostäder i Steninge. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu ett flerbostadshus med totalt 11 bostäder i expansiva Steninge Slottsby, ca 30 min från centrala Stockholm och ca 10 min från Arlanda. I dagsläget är 6 av 11 enheter bokade. Stomresning av det första våningsplanet är i slutfasen och stomresning av plan två samt byggnation av balkonger påbörjas inom kort. Färdigställande samt tillträde är beräknat till Q2 2021.

Projektet har värderats till ca 48 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt september 2020) och hittills har ca 28,3 mkr investerats i projektet genom bl.a. projektering, markarbete och stommar. En av de tre borgensåtagarna redovisade en omsättning på ca 421 mkr och en balansomslutning på ca 104 mkr per bokslutet 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 11,8 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det tredje lyftet i ett byggkreditiv bestående av fyra lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • 6 av 11 enheter bokade
  • Vinstmarginal ca 23 %

Rejst kapital
12 360 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
101
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 12 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20173-3

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto