Invester i Udsolgte boliger nær Visby

Gotland

Invester i opførelsen af ejerlejligheder på Gotland. Lånet løber med 10 % årligt afkast og sikres med ejendomspant, aktiepant, moderselskabskaution samt begrænset personlig kaution.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 45 bostadsrätter i tre etapper på Gotland. Den första etappen väntas vara färdigställd under september 2018 och 11 av 14 bostäder är sålda med bindande förhandsavtal.

Projektet ligger endast några km från Försvarets nya regemente på Gotland. Beslutet att återetablera minst en bataljon (ca 300 personer) innebär att efterfrågan på bostäder i området sannolikt kommer att öka i betydande omfattning under de kommande åren.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin. Kapitalresningen avsåg delfinansiering av den första fasen i det aktuella projektet. Utvecklaren lånar nu in 15 mkr för att slutföra etapp 1 samt delfinansiera etapp 2 och 3. Lånet löper över 18 - 24 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • 11 av 14 bostäder sålda i etapp 1
  • Hög efterfrågan på bostäder i området
  • Etapp 1 nära färdigställande