Invester i Ekspansivt ejendomsselskab i Vestsverige

Trollhättan/Halmstad

Invester i en ejendomskoncern med en udlejningsportefølje på ca. 200 boliger. Lånet løber op til 24 måneder med halvårlige renteudbetalinger. Det årlige afkast går op til 9 %, og lånet sikres aktiepant i koncernens moderselskab samt personlig kaution.

Översikt

Fastighetskoncernen äger och förvaltar fastighetsbestånd som värderats till ca 175 mkr med en belåning om ca 98 mkr. Bestånden består till största del av bostäder och har ett årligt driftnetto om ca 10 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 5,7 %.

Teamet bakom bolaget har mångårig erfarenhet av fastigheter och planerar nu för fortsatt expansion. För närvarande utvärderas ett potentiellt förvärv i Småland, vilket skulle öka värdet på koncernens fastighetsportfölj till ca 270 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 7 mkr för att delfinansiera kommande förvärv. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med aktiepant i koncernens moderbolag samt full personlig borgen från den fysiska ägaren i koncernen.

Projektets styrkor

  • Befintliga hyresbestånd om ca 175 mkr
  • Stabila kassaflöden - årligt driftnetto om ca 10 mkr
  • Personlig borgen