Caritas Fastigheter • Mälardalen og Göteborg

Invester i Plejeboliger med lange lejekontrakter

Invester i voksende selskab med ejendomsportefølje inden for plejesektoren. Samtlige ejendomme er fuldt udlejet med 20-årige lejeaftaler. Lånet løber over ca. 6-18 måneder med halvårlige renteudbetalinger. Det årlige afkast går op til 10 %, og lånet sikres med ejendomspant og selvskyldnerkaution.

Översikt

Ett fastighetsbolag som är inriktat på utveckling, förvärv och uthyrning av vårdfastigheter i Mälardalen och Göteborgsområdet. Efterfrågan på denna typ av vårdboende är stor och enbart i Mälardalsregionen saknas över 500 vårdplatser.

Bolaget äger sex fastigheter som värderas till ca 66 mkr. Samtliga lokaler är fullt uthyrda med långa hyreskontrakt och de årliga intäkterna uppgår till ca 7,3 mkr med en direktavkastning på ca 11 %. Koncernen planerar att avyttra två befintliga vårdverksamheter under 2019 och medlen avses att användas till återbetalning av lånet enligt erbjudandet.

För att möjliggöra fortsatt tillväxt lånar nu bolaget in ca 13 mkr för att lösa preferensaktier som emitterades under bolagets uppbyggnadsfas. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetsbestånd om ca 66 mkr
  • Befintliga vårdboenden med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant

Rejst kapital
13 070 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
146
Investeringstype
Lån
Løbetid
6-18 måneder
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#18137-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.