Invester i nybygg

Befolkningen øker raskt, og behovet for flere boliger gjør at stadig flere eiendomsselskaper bygger nytt. Å investere i nybygg er nå mulig også for deg som ikke har investert i eiendomsbransjen tidligere. Du er kanskje vant med å investere i aksjer, fond eller andre typer verdipapirer, men er på jakt etter noe mer konkret å investere i. Nybygg kan være svaret, og med Tessins tjenester kan du begynne å investere i nybygg allerede i dag. Hva trenger du for å begynne? For det første er interesse for eiendom en god start. Det gjør det enklere for deg hvis du har litt kjennskap til bransjen. Du må også være oppmerksom på at det er risiko forbundet med å investere i nybygg. Prosjektene du kan investere i – i regi av Tessin – er ofte høyrisikoprosjekter som ikke oppfyller alle kravene som bankene stiller. Det kan bety at prosjektet for eksempel er i en svært tidlig fase og trenger finansiering. Når du investerer i nybygg, gjør du det mulig for selskapene å gjennomføre prosjektene og skape flere boliger til folket. Du investerer ikke i prosjektene alene, hvert prosjekt har et hundretalls investorer som investerer et mindre beløp enn det eiendomsbransjen tidligere har krevd. Det kalles crowdfunding. Man kan si at du, sammen med de andre investorene, låner ut penger på samme måte som banken. Avkastningen når du investerer i nybygg i regi av Tessin, er høyere enn normalt. Årsaken er at prosjektene har høy risiko. Så hva sier du til å opprette en Tessin-konto og begynne å investere i nybygg? Du binder deg ikke til å investere selv om du oppretter en konto. Hvis du derimot investerer totalt 50 000 euro i løpet av et år, får du tilgang til Tessin Premium, et investornettverk for de mest aktive investorene på plattformen. Det gir deg fortrinnsrett til prosjektene. Les mer og registrer deg i dag!

Les mer