Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Reist kapital
222 887 829 EUR
Investorer
52 755
Gjennomførte prosjekter
212
Tilbakebetalt
136 327 635 EUR

Steg for steg

Slik fungerer det

1. Utforsk

Begynn med å lete etter et crowdfunding-prosjekt du tror på og ønsker å plassere kapital i.


2. Utforsk

Når du har funnet et eiendomsprosjekt du liker, velger du hvor mye kapital du vil investere.


3. Følg

Fra Tessin får du deretter løpende informasjon om crowdfunding-prosjektet du har valgt å investere i.


4. Avkastning

Avkastning oppnås ved tilbakebetaling av lån og renter, utbytte eller innløsning av aksjer.

Hold deg oppdatert om nye prosjekter

Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev for å få informasjon om nye investeringsmuligheter som lanseres via Tessins crowdfunding-plattform.

For å komme i gang, sender vi deg også vår e-bok:
"9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheter bak en vellykket eiendomsinvestering)

Vanlige spørsmål og svar

Hvorfor skal man investere i eiendom i Sverige?

Det finnes en rekke spennende eiendomsprosjekter som ikke kan realiseres på grunn av manglende finansiering, samtidig som store mengder kapital søker etter attraktive avkastningsnivåer. Dette, kombinert med utstrakt boligmangel, viser at de tradisjonelle investeringsmodellene ikke lenger strekker til. På Tessins plattform får privatpersoner og bedrifter mulighet til å investere i eiendom ved hjelp av crowdfunding.

Hva investerer man i?

Det finnes en rekke spennende eiendomsprosjekter som ikke kan realiseres på grunn av manglende finansiering, samtidig som store mengder kapital søker etter attraktive avkastningsnivåer. Dette, kombinert med utstrakt boligmangel, viser at de tradisjonelle investeringsmodellene ikke lenger strekker til. På Tessins plattform får privatpersoner og bedrifter mulighet til å investere i eiendom ved hjelp av crowdfunding.

Hvilke risikoer finnes når man investerer ved hjelp av crowdfunding?

Prosjektene som markedsføres på Tessins plattform handler i mange tilfeller om toppfinansiering uten eller med etterstilt sikkerhet. Prosjektene drives ofte av mindre prosjekteiere med begrensede økonomiske ressurser. Dette medfører at investeringsprosjektene vanligvis betraktes som risikofylte. En stor overvekt av prosjektene som markedsføres på plattformen, er forbundet med risikoer som vanligvis ikke aksepteres av kredittinstitusjoner eller banker. Derfor er den beregnede avkastningen ofte usedvanlig høy.

Ved manglende erfaring når det gjelder eiendomsinvestering, bør investoren alltid rådføre seg med økonomiske rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før det tas en investeringsbeslutning.

Risikonivåene i de ulike investeringsprosjektene varierer, og investoren bør være klar over at en investering alltid er forbundet med en risiko for at hele eller deler av investeringen går tapt.

Les mer om risikoer generelt. De mer prosjektspesifikke risikoene fremgår av investeringsmateriellet som prosjekteieren distribuerer til investorene som har reservert andeler.

Hvordan følger jeg opp investeringen?

Hver investor har mulighet til å følge prosjektets utvikling på Tessins plattform, der prosjekteieren svarer på spørsmål og skriver oppdateringer. Eiendomsutvikleren avgjør hvor ofte det sendes ut oppdateringer, men vanligvis skjer det kvartalsvis. Informasjonen er som regel relativt kortfattet og oversiktlig, uten økonomirapporter eller nøkkeltall. En fordel med å investere i eiendom ved hjelp av crowdfunding, er at man også har sjansen til å besøke eiendommen på stedet.

Finnes det noen kobling mellom Tessin og eiendomsutvikleren?

Tessins rolle er å levere en plattform som tilbyr mulighet til å investere i eiendom. I forbindelse med dette representerer selskapet verken eiendomsutvikleren eller investoren. Tessin har ingen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor prosjekteieren eller investeringstilbudet. Tessin foretar ingen vurdering av prosjekteieren eller investeringstilbudet og gir ingen som helst anbefalinger eller uttalelser til noen part når det gjelder investeringstilbudet.

Hvordan foregår det når man gjennomfører en crowdfunding-investering?

Tessins plattform består av et teknisk verktøy samt en elektronisk oppslagstavle som eiendomsutviklere kan benytte for å markedsføre sin virksomhet og sine prosjekter for å finne potensielle investorer.

Det første skrittet for å gjøre en investering er å reservere andeler via plattformen. En reservasjon er en ikke-bindende melding om interesse for å investere i den kommende crowdfundingen i et spesifikt prosjekt. Etter at en reservasjon er gjennomført, distribuerer eiendomsutvikleren (normalt innen en uke) mer utførlig investeringsmateriell på e-post til alle som har reservert andeler. Etter at investeringsmateriellet distribueres, tilbys investoren å gjennomføre investeringen ved å undertegne en tegningsordre eller et gjeldsbrev (avhengig av om det er lån eller preferanseaksjer som blir tilbudt) via den digitale signeringstjenesten Scrive. Avtalen sendes vanligvis ut et par dager etter det øvrige investeringsmateriellet. I forbindelse med at tegningsordre eller gjeldsbrev undertegnes med BankID, oppstår juridisk binding for investoren.

Etter at investoren har undertegnet, sendes en betalingsinstruksjon som angir hvordan kapitalen skal overføres til angitt bankkonto innen angitt tid.

Når skjer tilbakebetalingen av det investerte beløpet?

Ved å delta i en crowdfunding har investoren, i tillegg til det investerte beløpet, også rett til å motta avkastning i henhold til avtalte vilkår ved løpetidens slutt. Tilbakebetaling skal skje på de datoene som er spesifisert i gjeldsbrevet samt under overskriften «Tilbakebetalingsmetode/exit-strategi». I Tessins nyhetsbrev oppdateres investorene om tilbakebetalinger som har skjedd i gjennomførte kapitalreisinger ved crowdfunding.

Koster det noe å bli medlem?

På Tessins plattform er det gratis å investere i eiendom i form av crowdfunding. Dessuten får du tilgang til en gratis e-bok om eiendomsinvestering.

Les mer om crowdfunding

Investere i eiendom

Crowdfunding har blitt stadig mer populært i Sverige de siste årene, også når det gjelder finansiering i eiendomsbransjen. Med Tessin har investorer mulighet til å bli en del av svensk crowdfunding, og eiendomsselskaper har mulighet til å søke kapital ved hjelp av crowdfunding. Dette er en effektiv måte for selskapet å finansiere nye prosjekter på, og investorer får mulighet til å finne nye, spennende prosjekter å investere i. Crowdfunding kan se ut på ulike måter. Selskapene som er på jakt etter finansiering, kan være etablerte selskaper som har eksistert lenge, eller nyere aktører på markedet. Med crowdfunding fra investorer via Tessin kan eiendomsutviklere publisere prosjektene sine overfor flere investorer som investerer i lavere beløp, sammenlignet med tradisjonelle eiendomsinvesteringer med færre interessenter. Tessin fungerer som en crowdfunding-plattform der prosjekteiere har mulighet til å publisere og markedsføre eiendomsprosjekter som har som mål å finne deg som er crowdfunding-investor og interessert i eiendomsinvesteringer. Crowdfunding er en ny investeringsform, der flere mindre investorer går sammen for å finansiere et prosjekt i bytte mot for eksempel andeler. Når det gjelder crowdfunding av eiendomsprosjekter via Tessin, er antall investorer regulert til maksimalt 200, og vilkårene for avkastning bestemmes på forhånd. Det innebærer at selskapet som er på jakt etter finansiering, setter opp en forretningsplan der prosjekteieren gir en detaljert beskrivelse av tilbudet. Tilbudet forteller også hvor stor avkastning som er beregnet, samt hvilke vilkår som gjelder for at avkastningen skal realiseres. Med crowdfunding er det mulig å realisere eiendomsprosjekter som ellers ikke hadde vært mulige.

Crowdfunding er stadig økende, og de siste årene har mengden av investorer som velger å investere kapital i crowdfunding sammen med andre crowdfunding-investorer, økt. For å kunne investere i crowdfunding-investeringer via Tessin må du som investor opprette en konto. En konto er en forutsetning for at du skal kunne få innsyn i informasjonen om investeringsmuligheter som publiseres på Tessins oppslagstavle. En konto kreves også for at du skal kunne gjennomføre investeringen i et av crowdfunding-prosjektene som finnes på plattformen. Tessin er registrert som finanstitusjon hos den svenske Finansinspektionen og muliggjør crowdfunding for ulike typer eiendomsprosjekter. Fordelene med crowdfunding for næringslivet er at man får inn et kapitaltilskudd som kanskje ikke hadde vært mulig å få uten crowdfunding ved hjelp av vanlige investorer. Ønsker du å bli en del av nettverket og investere kapital i form av crowdfunding? Les mer om eiendomsprosjekt som tidligere har reist kapital i regi av Tessin og registrer deg i dag.

Les mer