Sijoita Kasva vuokra-asuntokanta keskeisillä sijainneilla

Skara

Sijoita kasvavaan vuokra-asuntokantaan, joka sisältää hyvin hoidettuja kiinteistöjä 190 miljoonan kruunun arvosta keskeisillä paikoilla asuntopulasta kärsivissä kaupungeissa.

Översikt

Ett investmentbolag som tidigare investerat i förnyelsebar energi planerar att utöka sitt bestånd med hyresbostäder i små och medelstora regionstäder i södra Sverige och tar nu in kapital för fortsatta förvärv. Målet är att inom 1-2 år äga hyresfastigheter för runt 500 mkr.

Investeringen löper med en preferensränta på 11 % årligen och investeraren kan lösa in sina aktier varje år från och med 2017.

Bolagets styrkor

  • Större bestånd med sund belåning
  • Årlig inlösenrätt (från 2017)
  • 11 % fast preferensränta