Sijoita Konserni, jolla on iso kiinteistöomaisuus

Keski-Ruotsi

Sijoita kiinteistökonserniin, joka omistaa tällä hetkellä noin 650 asuntoa, arvoltaan noin 375 mkr. Laina-aika on 48 kk, ja lainaa lyhennetään vuosittain (25 % vuodessa). Vuotuinen korko on 8 %, ja lainan vakuudeksi annetaan kiinteistökiinnitys ja omavelkainen takaus.

Översikt

En fastighetskoncern verksam i Mellansverige har sedan 2009 förvärvat hyresfastigheter i syfte att förvalta dessa långsiktigt. Det nuvarande fastighetsbeståndet omfattar ca 650 bostäder och värdet uppgår till ca 375 mkr.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin, i projekten Expansivt bostadsbolag i Mellansverige och Snabbväxande hyresbestånd i Mellansverige. Det första projektet innefattade en preferensaktieemission och där har samtliga aktieägare fått möjlighet till inlösen. Över hälften av investerarna valde dock att behålla sina aktier i bolaget.

Bolaget lånar nu in upp till 8,6 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 48 mån med amortering om 25 % av det totala lånebeloppet per år. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Befintligt fastighetsbestånd om ca 375 mkr
  • Fastighetspant
  • Årlig amortering - 25 % per år