Sijoita Kiinteistöyhtiö, jolla myytyjä hankkeita

Växjö

Kiinteistökehittäjä lainaa pääomaa rahoittaakseen toimintansa laajenemisen edelleen. Käynnissä olevan projektin asunnoista yli 80 % on myyty sitovilla etukäteissopimuksilla. Laina-aika on noin 10–18 kuukautta ja vuosikorko 10 %. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys, omavelkainen takaus sekä rajoitettu henkilökohtainen takaus.

Översikt

En fastighetsutvecklare verksam inom nyproduktion, förvaltning och utveckling av fastighete har sedan start uppfört flera fastighetsprojekt i södra Sverige och har nu flertalet nyproduktionsprojekt i pipen.

Pågående bostadsrättsprojekt är belägna i Småland och över 80 % av bostäderna är sålda med bindande förhandsavtal. Projekten väntas stå klara under Q3 2019 respektive Q1 2020 och intäkterna utgör medel för att återbetala lån enligt erbjudande.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera planerade bostadsprojekt. Lånet löper över ca 10 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Full fastighetspant
  • Över 80 % sålt med bindande avtal
  • Minsta investering 20 000 kr