Sijoita Tessinin Lainasalkku 7:2020

2020:7

Tessin lanseeraa uuden lainasalkun, joka mahdollistaa sijoittamisen yhdeksään olemassa olevaan lainaan, joiden vakuutena on kiinteistön kiinnitys. Lainasalkun yksittäiset lainat ovat olleet avoinna sijoituksille Tessinin alustan kautta vuoden 2019/2020 aikana, ja jokaisella lainalla on oma juoksuaikansa. Lainasalkun vuosittainen korko on noin 7,3 %.

Yleiskuva

Rakenna monipuolinen salkku ja näin ollen hajauta riski pienemmällä pääomalla, kuin mitä yksittäisiin lainoihin sijottaminen vaatii. Salkku sisältää yhdeksän olemassa olevaa lainaa, joiden vakuutena on kiinteistön kiinnitys. Lainoilla on vaihtelevat juoksuajat, erilaiset kiinteistö- tai projektityypit, vaihtelevat maantieteelliset sijainnit sekä toisistaan riippumattomat lainansaajat.

Käytännössä sijoitus lainasalkkuun tarkoittaa sitä, että ostat osuuksia olemassa olevista lainoista Tessin Nordic AB:lta (publ), joka vuorostaan on ostanut lainat pääomakumppaniltaan, joka on rakentanut lainasalkun vuoden 2019/2020 aikana. Sijoittajana saat oston yhteydessä osasi lainasalkun sisällä olevista yksittäisistä lainoista sis. kertyneet korot, pääoman sekä luottoriskin.

Sijoitustavoitteena on noin 4 mkr ja Lainasalkun vuosittaisen koron lasketaan olevan noin 7,3 % hallintokulujen jälkeen mutta ennen mahdollisia viivästyskorkoja tai luottotappioita. Jokaisen lainan juoksuaika on yksilöllinen, ja koronmaksut, mahdolliset lyhennykset sekä takaisinmaksut tapahtuvat juoksevasti sitä mukaa, kun lainat erääntyvät.

Salkun vahvuudet

  • Kiinteistön kiinnitys
  • Takaisinmaksu juoksevasti
  • Monipuolinen salkku - riskin hajautus