Sijoita Tessinin lainasalkku 2019:1

2019:1

Tessin lanseeraa nyt uuden tuotteen ja tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa lainasalkkuun sisältäen 14 olemassa olevaa lainaa, joiden vakuutena on kiinteistön kiinnitys. Lainasalkun yksittäiset lainat ovat olleet avoinna sijoituksille Tessinin alustan kautta vuoden 2019 aikana, ja jokaisella lainalla on oma juoksuaikansa. Lainasalkun vuosittainen korko on noin 7,5 %.

Yleiskuva

Monipuolisen sijoitussalkun rakentaminen Tessinin kautta on aikaisemmin vaatinut suuremman sijoituspääoman. Nyt lanseeraamme uuden tuotteen, Tessinin Lainasalkun, joka mahdollistaa saman monipuolisen salkun rakentamisen ja näin ollen riskin hajauttamisen, mutta pienemmällä pääomalla.

Ensimmäisenä tuomme teille lainasalkun, joka sisältää 14 olemassa olevaa lainaa tasapainotettuna. Kaikkien lainojen vakuutena on kiinteistön kiinnitys, nillä on vaihtelevat juoksuajat, erilaiset kiinteistö- tai projektityypit, vaihtelevilla maantieteellisillä sijainneilla sekä toisistaan riippumattomilla lainansaajilla.

Käytännössä sijoitus lainasalkkuun tarkoittaa sitä, että ostat osuuksia olemassa olevista lainoista Tessin Nordic AB:lta (publ), joka vuorostaan on ostanut lainat pääomakumppaniltaan, joka on rakentanut lainasalkun vuoden 2019 aikana. Sijoittajana saat oston yhdeyssä osasi lainasalkun sisällä olevista yksittäisistä lainoista sis. kertyneet korot, pääoman sekä luottoriskin. Lainasalkun vuosittaisen koron lasketaan olevan noin 7,5 % hallintokulujen jälkeen mutta ennen mahdollisia viivästyskorkoja tai luottotappioita.

Jokaisen lainan juoksuaika on yksilöllinen, ja koronmaksut, mahdolliset lyhennykset sekä takaisinmaksut tapahtuvat juoksevasti sitä mukaa, kun lainat erääntyvät.

Sijoitustavoitteena on 10 mkr, ja mahdollisuus ylimerkintään (14 mkr asti) löytyy. Lainasalkun vuosittaisen koron lasketaan olevan noin 7,5 %.

Salkun vahvuudet

  • Lainojen vakuutena kiinteistön kiinnitys
  • Monipuolinen salkku - riskin hajautus
  • Takaisinmaksu juoksevasti

Varaa osuutesi salkusta

Varaus ei ole sitova, vaan ilmoitat kiinnostuksesi salkkuun sekä summan, jonka olet suunnitellut sijoittavasi. Saat pian digitaalisen sopimuksen allekirjoitettavaksi.