Sijoita Tilojen kehittäminen pitkäaikaisen vuokralaisen liiketoimintatarpeisiin

Vänersborg

Sijoita liiketoimintatilojen mukauttamiseen Vänersborgin keskustassa. Vuosittaiset vuokratulot ovat noin 5,3 mkr ja tuottoprosentti noin 10 %. Kiinteistön omistaja on tunnettu alueella ja hallinnoi kiinteistökantaa, jonka arvioidaan olevan noin 137 mkr arvoinen. Laina-aika on 24 kk puolivuosittaisilla osamaksuilla. Lainan korko on 7 % ja lainan vakuudeksi myönnetään kiinteistön kiinnitys.

Yleiskuva

Kokenut kiinteistöalan perheyritys omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä Vänersborgissa, noin 10 km päässä Trollhättanin pohjoispuolella. Lainansaaja on aloitti toimintansa vuonna 1992 ja hallinoi tänäpäivänä noin 137 mkr:n arvoista kiinteistökantaa.

Kyseessä oleva kiinteistö sijaitsee Vänersborgin keskustassa ja kiinteistöä mukautetaan parhaillaan olemassa oleville vuokralaisille. Mukautustöiden lasketaan valmistuvan 2021. Suurimpien vuokralaisten Friskis & Svettis sekä urheilukeskus Racketcenterin vuokrasopimukset ovat voimassa 2027/2028 asti. Kiinteistön hinnan arvioidaan olevan noin 37 mkr (arvion ajankohta tammikuu 2020) ja tuottoprosentti on noin 10 %. Vuosittaiset vuokratulot ovat noin 5,3 mkr ja tulojen lasketaan nousevan 2020/2021 mukautustöiden valmistuessa.

Yritys lainaa nyt 2,2 mkr parantaakseen likviditeettiä kiinteistön remontointitöiden aikana. Laina-aika on noin 24 kk puolivuosittaisilla lyhennyksillä, ja vuotuinen korko 7 %. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys.

Sijoituksen vahvuudet

  • Noin 10 % tuotto
  • Puolivuosittaiset lyhennykset
  • 137 mkr:n arvoinen kiinteistökanta

Varaa osuutesi

Varaus ei ole sitova, vaan ilmoitat kiinnostuksesi kohteeseen sekä summan, jonka olet suunnitellut sijoittavasi. Saat pian yksityiskohtaisen sijoitusmuistion, rahoituskertomukset sekä digitaalisen joukkovelkakirjan.