Sijoita Kysyttyjä teollisuustiloja Tukholmassa

Haninge

Kiinteistökehittäjä suunnittelee teollisuuskiinteistön rakentamista Haningessa, heti Tukholman ulkopuolella. Projekti käsittää 28 teollisuustilaa Jordbron teollisuusalueella. Tilat myydään pienemmille yrityksille, kuten eri alojen käsityöläisille, tukkukauppiaille ja rakennusyrityksille.

Översikt

En fastighetsutvecklare som arbetar med utveckling, förädling samt förvaltning av industrifastigheter i BRF-format främst i Mälardalen, uppför nu 28 industrilokaler i Jordbro, Haninge, med tillträde under Q2 2018.

Bolagets affärsidé är att projektera och utveckla moderna och flexibla industrilokaler till ett lågt marknadspris. Bolaget har idag flertalet pågående utvecklingsprojekt i Stockholm och Mälardalen med ett totalt försäljningsvärde om ca 335 mkr, samt en kraftigt växande pipeline. Under 2016 avslutades projekt med en total vinst om 69 mkr.

Grundarna till bolaget har en gedigen bakgrund inom fastighet och finans, och har tidigare genomfört liknande projekt i Länna och Glömsta i Huddinge.

Fastighetsutvecklaren lånar nu in 13 mkr för att delfinansiera uppförandet av industrihallen i Haninge, med säkerhet i from av aktiepant i projektbolaget. Investeringen har en löptid om 12 – 24 månader med 9 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge nära stora transportleder
  • Stark efterfrågan på industrilokaler i BRF-format
  • Track-record och beviljad bankfinansiering från Nordea