Sijoita Vuokrakiinteistöjä Keski-Ruotsissa

Småland

Ryhdy heti reilu 100 asuntoa Keski-Ruotsista sisältävän asuntosalkun osaomistajaksi. Kantaan kuuluu useita keskeisillä paikoilla sijaitsevia kiinteistöjä, joista yhdessä on kunnallinen vuokralainen. Kiinteistöjä on tarkoitus hallita pitkäjänteisesti ja vuosittaisen tuoton odotetaan nousevan hyväksi ajan kuluessa.

Investera i hyresfastigheter
Investera i hyresfastigheter

Notera att bilden ovan inte kommer från de aktuella fastigheterna

Om fastigheterna

En fastighetsutvecklare specialiserad på ombildning av hyresfastigheter har förvärvat en bostadsportfölj om drygt 100 lägenheter i en stad i Mellansverige. Beståendet omfattar flera fastigheter, varav en har en kommunal hyresgäst. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och ombildning är inte planerad.

Hyresfastigheterna ligger centralt i orten och huvuddelen av hyresvärdet kommer från bostäder. Ägare idag är en erkänd aktör inom fastighetsbranschen.

Fastighetsutvecklaren kommer långsiktigt förvalta fastigheten och bjuder nu in investerare att bli delägare i samband med förvärvet. Köpet är till fullo finansierat och är inte beroende av externa investerare.

Investeringens styrkor

  • Högt löpande driftsnetto (yield) och låg vakansgrad
  • Centralt belägna fastigheter i en kommun med stabil positiv tillväxt
  • Attraktiva bostadskvarter och bra lokal förvaltningsenhet
  • Möjlighet att sälja andelar inom 4 år till förutbestämt pris