Sijoita Vuokra-asuntojen hankintaa Smålandissa

Gnosjö

Kiinteistökonserni on hiljattain hankkinut vuokra-asuntokannan, joka käsittää 213 keskustan läheisyydessä sijaitsevaa asuntoa pienemmällä paikkakunnalla Smålandissa. Kaikissa asunnoissa on vuokralaiset. Laina-aika on enintään 24 kuukautta puolen vuoden välein toteutuvilla korkomaksuilla. Vuosikorko on enintään 9 %, ja lainan vakuudeksi annetaan omavelkainen takaus, henkilökohtainen takaus ja kiinteistön kiinnitys.

Översikt

Koncernen har sedan början av 2000-talet varit verksam inom fastighetsbranschen med fokus på förvärv, förvaltning och utveckling av hyresbostäder i västra Sverige. I början av april 2019 genomförde koncernen ett nyförvärv av ett fastighetsbestånd i en mindre ort i Småland omfattande 213 fullt uthyrda lägenheter.

Den samlade fastighetsportföljen värderas efter förvärvet till ca 250 mkr, med årliga hyresintäkter på ca 25,4 mkr och en direktavkastning på ca 6,3 %. Portföljens totala belåning uppgår till ca 63 % av marknadsvärdet.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera det genomförda fastighetsförvärvet. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med proprieborgen från koncernens moderbolag, personlig borgen och fastighetspant.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrda fastigheter
  • Stabila kassaflöden
  • Koncern med bestånd om ca 250 mkr