Atty Construction AB • Helsingborg

SijoitaFastighet med befintligt kassaflöde

1. Laina

En fastighetsutvecklare med tre återbetalda lån via Tessin äger en befintlig industrifastighet utanför Helsingborg. Fastigheten har stor utvecklingspotential och bolaget planerar att genomföra hyresgästanpassningar för att öka uthyrningsgraden. Lånet löper upp till 14 mån med 12% årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.
Sijoitettu yhteensä
2 740 000 SEK
Takaisinmaksettu
Riskiluokitus
B+
Klicka på betyget för mer detaljerad information.
Sijoittajien lukumäärä
55
Sijoitustyyppi
Laina
Juoksuaika
Upp till 14 mån
Vuotuinen tuottotavoite
12%
Minimisijoitus
30 000 SEK
Lainan numero
#23114-1

Projekti on päättynyt, eikä varauksia oteta enää vastaan.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.