Sijoita Bokade industrilokaler i Upplands-Bro

Upplands Bro

En erfaren fastighetsutvecklare bygger nu 16 lokaler i bostadsrättsform i Upplands-Bro. Markarbetet pågår och projektet väntas färdigställas under Q4 2022. Lånet löper upp till 14 mån med 8 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.