Sijoittamisen psykologiasta ja sudenkuoppien välttämisestä

Sijoittamisen psykologiasta ja sudenkuoppien välttämisestä

Sijoittaminen on oma taiteenlajinsa, ja sinun täytyy ylittää monta psykologista ansaa, ennen kuin onnistut kesyttämään pörssin ja saat rahasi tekemään työtä puolestasi. Psykologia on monimutkainen ilmiö, joka pistää kapuloita monen sijoittajan rattaisiin. Siksi tarkastelemme seuraavassa sijoittamisen viittä psykologista sudenkuoppaa ja niiden ylittämistä.

Sijoitusten – ja etenkin pörssisijoitusten – hallinta voi olla hankalaa. Pitkän aikavälin suunnitelmasta ja omasta strategiasta on helppo ajautua sivuraiteille, jos kurssi yhtäkkiä ponnahtaa ylös tai kääntyy laskuun. Syynä tähän ovat usein psykologiset sudenkuopat, joita useimmat sijoittavat kohtaavat. Alla tutustutaan muutamiin yleisimpiin sudenkuoppiin ja siihen, miten niiden uhriksi joutumisen voi välttää.

Tessin

Tessin on Pohjoismaiden suurin kiinteistöalan joukkorahoitusalusta, jossa on 45 000 rekisteröityä jäsentä. Ajatuksena on yhdistää potentiaaliset kiinteistöhankkeet, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi rahoitusta sijoittajien kanssa, joilla on halua sijoittaa kohtuullisella tuotolla. Perustamisestaan lähtien Tessin on nostanut yli 1,5 pääomaa, jotka on jaettu keskenään yli 110 hankkeeseen.

Rekisteröidy Täällä!

1. Confirmation bias – osakkeeseen rakastuminen

Confirmation bias tarkoittaa, että ihminen etsii ja kuuntelee tietoja, jotka vahvistavat hänen omaa maailmankuvaansa tai näkemystään. Sijoituskielelle käännettynä tämä voi merkitä, että sijoittaja rakastuu osakkeeseen ja pitää sen pidempään kuin hänen pitäisi, vaikka faktat puhuisivat sitä vastaan.

Yleinen merkki tästä psykologisesta sudenkuopasta on se, että sijoituksen kurssikehitys on saavuttanut huippunsa jo jonkin aikaa sitten ja suunta on alaspäin, mutta sijoittaja vakuuttelee itselleen faktoihin uskomatta, että käänne tapahtuu pian. Kun alamäki edelleen jatkuu ja realisoitumaton voitto onkin muuttunut realisoitumattomaksi tappioksi, sijoittaja voi sortua ajattelemaan yhä, että käänne tapahtuu kohta. Hieman myöhemmin sijoittajan tavoitteena on enää vain saavuttaa break even eli päästä omilleen ennen myyntiä, mutta arvo jatkaa pienentymistään.

Yksi syy tähän tilanteeseen joutumiseen voi olla omasta strategiasta poikkeaminen ja yrityksestä tehdyn analyysin huomiotta jättäminen. Sinun tulee jatkuvasti pohtia, onko viimeisin osaketta koskeva päätöksesi (osto tai myynti) oikea ja hypätä laivasta, jos huomaat, että olet viipynyt siellä liian pitkään. Jos sijoitushorisonttisi on pitkä, sinun ei ole välttämättä syytä myydä koko omistustasi yhtiöstä vaan sinun saattaa kannattaa vain vähentää omistustasi voimakkaan nousun jälkeen ja ostaa sen sijaan kohdetta, jolla on suurempi kehittymispotentiaali – näin kasvatat ajan mittaan sijoitustesi arvoa.

2. Laumamentaliteetti

Ihminen on pohjimmiltaan laumaeläin. Jos ihminen edustaa ainoana jotain mielipidettä ihmisiä täynnä olevassa huoneessa, on helppo olla hiljaa ja seurata muita – vaikka muut olisivatkin väärässä. Ei ole mukavaa mennä vastavirtaan.

Yhtä valitettavalla tavalla laumamentaliteetti voi ilmetä myös osakemarkkinoilla, joilla etenkin kokemattomat sijoittajat saattavat joutua pinteeseen. Jos jokin sijoituskohde on ollut bull-markkinoilla ja sen kurssi on noussut voimakkaasti, on vaikea jättäytyä hysterian ulkopuolelle. Ahneus ottaa helposti vallan. Niin on käynyt historiassa esimerkiksi dot-com-kuplan aikaan, jolloin sijoitusneuvoja sai jopa taksinkuljettajilta, mutta myös lähimenneisyydessä Bitcoinin ja kannabisosakkeiden yhteydessä.

Mukana pysyttely on jonkin aikaa kannattavaa suunnan ollessa nouseva, mutta kokemus on osoittanut, että on aika hypätä kyydistä, kun nousun takana ei ole substanssia, jolloin kupla joko lässähtää vähitellen tai puhkeaa nopeasti. Usein kokemattomimmat astuvat junasta viimeisenä ja kokevat suurimmat iskut. Tästä hyötyvät kokeneet treiderit, joiden kuulee toteavan “there’s always a greater fool” – ostoryntäyksessä löytyy aina ostaja, joka ei ole tehnyt kotiläksyjään.

Joten miten vältät vetämästä vesiperää ja seuraamasta virtaa alas jyrkänteeltä? Älä ryntää suin päin mukaan vaan tee perusteellinen analyysi siitä, mihin sijoitat. Jos tunnet stressiä jonkin sijoituskohteen ostamisesta, koska pelkäät, että muutoin sinulta menee tilaisuus sivu suun, on todennäköistä, että kaikki ei ole kohdallaan ja tilanne korjaantuu pikku hiljaa. Pysy sen sijaan rauhallisena ja hyvähermoisena sekä sijoita viisaasti, niin voit välttää tämän psykologisen sudenkuopan.

3. ”Recent news syndrome”

Erittäin tavallinen psykologinen sudenkuoppa on sekä kokeneilla että kokemattomilla sijoittajilla se, että viimeisin uutinen yhtiöstä tai sijoituskohteesta painaa vaakakupissa suhteettomasti eniten sijoituspäätöstä tehdessä. Tämä ilmiö näkyy silloin, kun pörssiyhtiöstä julkaistaan jokin uutinen ja yhtiön osakekurssissa tapahtuu sen seurauksena suuri muutos, joka kuitenkin pian korjaantuu lähelle osakekurssia, joka yhtiöllä oli ennen uutisen julkaisua.

Viimeisimmällä yhtiötä koskevalla uutisella on siis suurempi vaikutus sekä sijoittajan että markkinoiden käsitykseen yhtiöstä kuin ennen uutisen julkaisua yhtiöstä kootulla tietämyksellä. Kaikki perustekijät, kuten se, onko yhtiöllä terve liikeidea ja liiketoiminta, ikään kuin unohtuvat hetkeksi, ja kaikki huomio keskittyy uutiseen, mikä saa aikaan kohtuuttoman positiivisen tai negatiivisen kurssireaktion. Silloin voi helposti ajautua mukaan ryntäykseen ja tehdä perusteettomia päätöksiä ja mahdollisesti polttaa näppinsä, kun kurssi jälleen palautuu entiselleen.

Tämän psykologisen sudenkuopan välttämiseksi on siis pidettävä pää kylmänä, kun kuulet jonkin uutisen yhtiöstä, johon olet sijoittanut tai johon et ole vielä sijoittanut. Mieti tällöin rauhassa, mitä tiesit yhtiöstä ennen uutisen julkaisua ja kumoaako se todella kaikki aiemmat tiedot, joihin olet tähän asti perustanut sijoituspäätöksesi. Muutoin et todennäköisesti toimi yhtiöstä tehdyn asianmukaisen analyysin pohjalta vaan riskinä on, että teet päätöksesi liian pinnallisesti.

4. Määrällisesti suuri mutta prosentuaalisesti pieni muutos

Ihmisen aivoilla on perustavanlaatuinen vaikeus ymmärtää suoraan prosentteja. Evoluutio ei ole kehittänyt ihmiselle tällaista laskentakykyä, mikä voi valitettavasti johtaa sijoittajaa harhaan. Erityisen selkeästi tämä käy ilmi sijoittajalle, joka on onnistunut rakentamaan salkun, jonka arvo on yli pari sataa tuhatta kruunua.

Kuvitellaan, että pörssin avautuessa 400 000 kruunun salkkusi arvo laskee 4 000 kruunulla 396 000 kruunuun. Nopeasti ajateltuna pudotus voi tuntua dramaattiselta – 4 000 kruunua on kuitenkin summa, jolla voi ostaa paljon. Aivot eivät välttämättä hoksaa, että pudotus ei ole kuitenkaan prosentuaalisesti kovinkaan suuri vaan vain yksi prosentti. Tällaiset vaihtelut ovat pörssissä yleisiä, ja salkun arvon alenemisesta hermoilee tietysti aluksi helposti, mutta on syytä muistaa, että nämä heilahtelut ovat pörssissä arkipäivää.

Tämän psykologisen sudenkuopan kiertämiseksi sinun on muistutettava itseäsi siitä, että osakemarkkinoiden kehitys ei ole pelkkää ikuista ylämäkeä vaan nykivää kehitystä, jossa on sekä nousuja että laskuja. Voit opetella näkemään todellisuuden näin tai yrittää välttää seuraamasta pörssiä reaaliaikaisesti tai päivittäin, jos muutoin on riskinä, että poikkeavat pitkän aikavälin strategiastasi ja kosket sijoituksiisi tarpeettomasti. Voit myös esimerkiksi ottaa tavaksi huomioida vain salkkusi arvon kaksi ensimmäistä numeroa (esimerkiksi 45X XXX kruunua). Jos nämä kaksi numeroa muuttuvat päivästä toiseen, salkkusi arvo muuttuu kymmenen prosenttia (jos arvo ei ole ollut rajan lähellä), jolloin sinun on syytä reagoida ja selvittää, mitä tapahtuu.

5. Liian suuri luottamus historiatietoihin

Vaikka tämä saattaa olla melko ilmeinen psykologinen sudenkuoppa, siihen on kuitenkin helppo sortua. Sijoittaja antaa helposti liian suuren painoarvon osakekurssin historiallista kehitystä kuvaaville käyrille, joista on helppo vaikuttua. Hyvä esimerkki on Fingerprint Cardsin kurssikehitys vuonna 2015, jolloin osake nousi lokakuun aikana noin 7 kruunusta 100 kruunuun päätyen lopulta 135 kruunuun. Osakkeen historia näytti tuolloin eittämättä lupaavalta, mutta historiatiedot eivät ole todellakaan tae tulevasta tuotosta. Pian kurssinousun jälkeen osake laski jälleen suunnilleen 7 kruunuun.

Vaikka Fingerprint Cards onkin jo kulunut esimerkki pörssihysteriasta ja historiatietoihin sokeasti tuijottamisesta, vastaavista tapauksista ei ole pulaa. Esimerkiksi Morningstarin rahastoarviot perustuvat lähinnä historialliseen tuottoon, vaikka siihen voivat vaikuttaa myös muut tekijät, kuten hallinnoijan vaihto.

Historia voi kyllä toisinaan antaa vihjeen tietyn sijoituskohteen laadusta. Kuten esimerkiksi niin sanottuja sijoitusmattoja koskevassa kirjoituksessamme todettiin, sekä Castellumilla että Fastighets AB Balderilla on hyvä historia ja ne vaikuttavat olevan yhtiöinä hyviä sijoituskohteita tulevaisuudessa. Kotiläksyt on kuitenkin syytä tehdä ja yhtiön potentiaali kannattaa analysoida, eikä vain antaa menneitä aikoja kuvaavan käyrän hämätä. Selvitä aina nykytilanne ja tee päätökset sen pohjalta.


Liity Tessinin jäseneksi tänään ja katso, miten voit hajauttaa salkkusi ja sijoittaa suoraan kiinteistöalalle.


Voit myös tykätä: