Owner list

This list of ownership reflects the cuurent ownership of Tessin Nordic Holding AB (publ.) formerly Effnetplattformen AB. Please see below for the anticipated ownership after the transaction is completed as of preliminary June 21, 2021.

When the reversed takeover transaction is finalised the list of ownership in Tessin Nordic Holding AB (publ.) NASDAQ TESSIN B is expected to have the following distribution of ownership.

Expected ownership in Tessin Nordic Holding Ab (publ.) after completing the transaction

ShareholdersNumber of shares~ % capital and votes
Effnetplattformen's current shareholders9 038 0427,71
Effnetplattformen Holding (after dividend and subsidiary issue)2 126 5981,82
Sellers58 533 26849,96
Investors10 849 9989,26
Tessin Nordic's remaining shareholders (incl. large shareholders)36 605 38931,25
Total117 153 295100.00 %

Important dates

This informaton is currently only available in Swedish.

DatumInformation
5 maj 2021Nasdaq Stockholm godkänner Bolagsbeskrivningen samt lämnar ett preliminärt godkännande av Åternoteringen
21 maj 2021Årsstämman
24 maj 2021Planerad första dag för handel i Tessins aktier
25 maj 2021Avstämningsdag för Utdelningen
27 maj 2021Distribution av aktierna i Utdelningen
24 maj – 2 juni 2021Teckningsperiod Apportemission 1
28 maj 2021Teckning och tilldelning i Dotterbolagsemissionen
2 juni 2021Registrering av Dotterbolagsemissionen hos Bolagsverket beräknas vara klar och aktierna i Dotterbolagsemissionen bokas ut
3 juni 2021Tilldelning i Apportemission 1
8 juni 2021Registrering av Apportemission 1 hos Bolagsverket beräknas vara klar och aktierna i Apportemission 1 bokas ut
24 maj – 14 juni 2021Teckningsperiod för Apportemission 2
16 juni 2021Tilldelning i Apportemission 2
21 juni 2021Registrering av Apportemission 2 hos Bolagsverket beräknas vara klar och aktierna i Apportemission 2 bokas ut