I samband med deltagandet i en crowdfunding-resning har investeraren utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla avkastning enligt överenskomna villkor vid löptidens slut. Återbetalning ska ske enligt de datum som finns specificerade i skuldebrevet samt under rubriken "Återbetalningsmetod / exit-strategi. I Tessins nyhetsbrev uppdateras investerare om de återbetalningar som skett i genomförda kapitalresningar via crowdfunding i Sverige.

Back