När en fastighetsutvecklare har genomfört en kapitalresning genom crowdfunding har du som investerare möjlighet att följa projektets utveckling via lägesuppdateringar på Tessins plattform. Frekvensen på lägesuppdateringarna beror på fastighetsutvecklaren, men publiceras vanligtvis var tredje månad. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig, utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med fastighetsinvesteringar är möjligheten att besöka fastigheten och iaktta bygget på plats.

Back