Det er den enkelte projektejer, der afgør, hvad minimumsinvesteringen skal være i det enkelte projekt. For at kunne bruge Tessins tekniske værktøj og opslagstavle stiller Tessin dog krav om, at antallet af investorer aldrig må overstige 200 (pga. regulatoriske krav), samt at minimumsinvesteringen er tilstrækkelig høj for at undgå at tiltrække investorer, der mistænkes for at have manglende erfaring med investeringer generelt og i særdeleshed med ejendomsinvesteringer.

Tilbage