En lang række attraktive ejendomsprojekter bliver aldrig ført ud i livet på grund af manglende finansiering, samtidigt med at store mængder kapital eftersøger attraktive afkastniveauer. Dette i kombination med en udbredt boligmangel giver en klar indikation på, at traditionelle finansieringsmodeller ikke længere rækker.

Eksempel:

En ejendomsudvikler har planer om at opføre et projekt til en samlet pris på 100 mio. kr. Banken bevilger et lån på 60 mio. kr. De resterende 40 mio. kr. skal ejendomsudvikleren altså finansiere gennem egen kapital eller juniorlån (efterstillede), hvilket er problematisk for mange ejendomsudviklere. Selvom den pågældende ejendomsudvikler har adgang til disse 40 mio. kr., har denne ofte parallelle projekter, der også kræver finansiering.

Det er altså i kløften mellem bankens lån og de samlede omkostninger for byggeriet, at Tessin kommer ind i billedet. Tessin giver ejendomsudvikleren mulighed for at finde investorer, der er villige til at topfinansiere projekter, ejendomsselskaber eller ejendomsporteføljer med gode afkastmuligheder – uden høje forvaltningsgebyrer, indviklede strukturer, dyre mellemled og anonyme fondsstrukturer.

Tilbage