Egenskaberne for lån adskiller sig fra investering til investering. Det er derfor vigtigt, at investoren omhyggeligt sætter sig ind i investeringsmaterialet samt gældsbrevet inklusive generelle vilkår for at kunne forstå, hvordan lånet fungerer, og hvilke egenskaber lånet har i det pågældende selskab.

Generelt kan lån dog beskrives på følgende måde:

Et lån har en låntager (projektejeren), eventuelt en eller flere kautionister og/eller pantsættere samt maksimalt 200 långivere. Ud over disse parter vil der være en låneagent, hvis opgave er at overvåge långiverens interesser samt repræsentere denne over for låntageren. Långivernes sammenlagte kapitalbeløb udgør lånebeløbet, og alle långivere har proportionelt ret til den eventuelle pant eller anden sikkerhed, der er tilknyttet lånet.

Med henblik på at lette beslutninger og kommunikation samt tilgodese alle långiveres interesse optimalt, overlader samtlige låntagere en stor del af deres indflydelse over lånet til en låneagent. Det betyder, at det er agenten, der eksklusivt repræsenterer samtlige långivere over for låntageren i alle væsentlige henseender, såsom udebleven tilbagebetaling, realisering af eventuel pant etc. Bemærk også, at låneagentens forpligtelser om at agere over for låntageren forudsætter visse majoritetsbeslutninger fra långiverne, samt at långiverne garanterer låneagentens omkostninger og salær. De nøjagtige vilkår fremgår af gældsbrevet samt de generelle vilkår til dette.

Tilbage