De projekter og investeringer, som markedsføres på Tessins platform, er typisk forbundet med en høj risiko. Typisk er der tale om topfinansiering uden eller med efterstillet sikkerhed af projekter, der drives af mindre projektejere med begrænsede finansielle ressourcer. Stort set alle investeringer, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter ikke accepterer. Det er også grunden til, at det beregnede afkast ofte er usædvanligt højt. Ejendomsinvestorer uden erfaring bør altid rådføre sig med relevante eksperter såsom finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende, før der investeres.

Risikoniveauet i forskellige investeringsprojekter varierer. Investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Tilbage