Tessin kommer ikke med nogen anbefalinger, råd eller garantier i forbindelse med en investering eller et projekt. Tessin stiller kun et teknisk værktøj samt en opslagstavle til rådighed for projektejeren og har intet ansvar eller indsigt i investeringen, markedsføringen eller tilbuddet.

Tilbage