Før Tessin giver en projektejer tilladelse til at bruge selskabets platform, foretages der en overordnet men ikke udtømmende undersøgelse af projektejeren og dennes repræsentanter. Undersøgelsen består af indberetninger i særlige registre med det formål at opdage registreringer hos fogedretter, skattevæsnet og domstole. Tessin lader normalt ikke projektejere med tilbagevendende og/eller alvorlige anmærkninger hos ovennævnte myndigheder bruge selskabets platform. Der redegøres tydeligt for mindre anmærkninger i investormaterialet.

Tilbage